Return to Article Details தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக அருங்காட்சியகத்தில் பல்லவர் கால மூத்ததேவி சிற்பம் Download Download PDF