சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்

மலர் 2 இதழ் 4 ஏப்ரல் 2018

வேதாத்திரியும்… வேதாத்திரியுமும்…
பா. சம்பத்குமார் &. ஜே. ரோசலேட்
சங்ககால நாடக மகளிர் (ஆடற்மகளிர்)
கி. மகாலட்சுமி & முனைவர் மு. சுப்பையா
பாகவத மேளா – தமிழர்களின் செவ்வியல் நாட்டிய மரபு
சண்முக சர்மா ஜெயப்பிரகாஷ் & மு. சுப்பையா
சமகால வரலாறும் புனைவாக்க அரசியலும்
வி. காயத்ரி பிரியதர்ஷினி