சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்

மலர் 3 இதழ் 2 தொகுதி 2 அக்டோபர் 2018

தற்காலத்தமிழில் ஐந்தாம் வேற்றுமை
முனைவர் கி.சங்கர நாராயணன்
பழந்தமிழரின் கொடைமடம்
முனைவர் ஆ.பூபாலன்
Body Metaphors in Tamil Idioms
G.Banuchandar & Dr.R.Saranya
மனுஷ்யபுத்திரனின் கவிதைகளில் தன்முனைப்புச் சிந்தனைகள்
இரா.செல்வராணி மற்றும் முனைவர் சோ.இரவி
பிரம்ம சூத்திரம்
செ.தவமணி மற்றும் முனைவர் பூங்குன்றன்
நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம் – ஆழ்வார்கள் காட்டும் முக்தி
ந.ஜெயக்கொடி மற்றும் முனைவர் எஸ்.பிரசாத்
கவிஞர் வைரமுத்து கவிதைகளில் விளிம்புநிலை மகளிர்
ஜா.க.சனுஜா மற்றும் முனைவர் ம.வின்சென்ட்