சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்

மலர் 3 இதழ் 3 தொகுதி 2 ஜனவரி 2019

மனவெழுச்சி மற்றும் நுண்ணறிவு
கோ. நாராயணமூர்த்தி மற்றும் ஜா.எ.மெர்லின் சசிகலா
அனிமேஷன் கதை, திரைக்கதை அமைப்பு – ஓர் ஆய்வு
அந்தோனி கிம்டன் பிரபு மற்றும் பா.செந்தில்குமார்
அனிமேஷன் புராணக்கதைத் தழுவல் – ஓர் ஆய்வு
பா. செந்தில்குமார் மற்றும் பி.சாந்தி