சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்

மலர் 3 இதழ் 4 ஏப்ரல் 2019

எண் வகை மெய்ப்பாடுகள்
க.தமிழ்ச்செல்வன்
வஞ்சிக்காண்டத்தில் இசைக் கருவிகள்
சே.செந்தமிழ்ப்பாவை & தே.தீபா
ஜோ மல்லூரியின் நூல்களில் உவமைகள்
இ.வேதவள்ளி & ந.கிருஷ்ணவேணி
ஆழ்வார்களின் வாழ்வியல் நிலை
த.ஷீபா & முனைவர் மா.கார்த்திகேயன்
அனிமேஷன் பயன்பாடு: ஓர் ஆய்வு
பி.சாந்தி & பா.செந்தில்குமார்
சித்த மருத்துவத்தில் பூநீறு: விந்தையும் வியப்பும்
மருத்துவர் க.மதன், மருத்துவர் அ.முனீஸ்வரன் & மருத்துவர் கு.சிவரஞ்சனி