சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்

மலர் 4 இதழ் 1 ஜுலை 2019

சங்க இலக்கியத்தில் கலைகள்
முனைவர் கி. சங்கர நாராயணன்
மா. இராசமாணிக்கனார் – பல்லவர் வரலாறு
முனைவர் கல்பனாசேக்கிழார்
வரலாற்று நோக்கில் கழிவுநீர்க் கால்வாய்கள்
முனைவர் ஜெ.ஆர். சிவராமகிருஷ்ணன்
சுஜாதாவின் சிறுகதைகளில் புலப்படும் விண்வெளி அறிவியல்
முனைவர் கரு. முருகன் & பி. கலைச்செல்வி
சிந்தனையின் சிறப்பு
சு. இராஜேஸ்வரி & முனைவர் சு. பிரசாத்
சான்றோர்களின் சீர்திருத்தச் சிந்தனைகள்
தி. சுமதி & முனைவர் ப. சக்தி குமாரவேல்
மிரட்டும் வெள்ளை உணவுகள்
மு. ஜோதிமுனியாண்டி