Return to Article Details செவ்விலக்கியக் கவிதைகளில் யாப்பு முறைமைகள் : தமிழ் மற்றும் அரபிக் கவிதைகளை முன்வைத்து Download Download PDF