குறுந்தொகையில் முல்லை மற்றும் மருதத்திணையில் தோழி கூற்றில் உவமைகள்

Illustrations by a Friend in Mullai and Maruththinai in Kurunthogai

Keywords: Tamil Ancient Literature, Sangam Literature, Uvamai, Parable, Thozhi Kootru, Classical Tamil Land, Kurunthogai, Mullai, Marudham, Thozhi, Thinaikal

Abstract

The article focuses on the Mullai and Marudha Thinaiyil Thozhi Kootril Uvamial in Kurunthogai. ‘Kurunthogai’ is a classical Tamil poetic work in the second book of the “Ettuthogai” (Eight Anthologies). It is content matters were poem contains love and separation. Content matters were written by numerous authors. The ancient Sangam literature had witnessed the life style of the people in five phases of lands as Kurunji, Mullai, Neithal, Palai and Marutham. The first land surface is mountains and hills and the places is termed as ‘Kurunchi’. There are many Uvamais in Kurunthogai. This research paper explains the Uvamais found in ‘Kurunthogai Kurinji Thozhi Kottru Songs’

Published
2020-07-01
Section
Articles