இசுலாமியச் சமூகத்தில் ஊடாடும் சாதியப் படிநிலைகளுக்கிடையேயான உட்பூசல்கள் (இசுலாமியப் புதினங்களை முன்வைத்து)

Conflicts Between Caste Hierarchies Interacting in Islamic Society (Presenting Islamic Novels)

Keywords: Tamil Novels, Islamic Religion Keeranur Jahir raja, Salma, Islamic Society, Caste, Hierarchies, Conflicts

Abstract

The Indian entry into Islam is through Arab merchants, Sufis and various settlements. Islam used the classical literary forms of Tamils and folk literature as the main medium for its religious spread. The purpose of this article is to explore the issues of interaction within Islamic societies recorded in novels, contemporary literary forms of Islamic literature that continue to operate on such a historical surface.

Published
2020-07-01
Statistics
Abstract views: 450 times
PDF downloads: 101 times
Section
Articles