ஐங்குறுநூற்றுக் குறிஞ்சித்திணையில் உள்ளுறை உவமம்

  • ஏ கோமதி முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், ஸ்ரீமத் சிவஞான பாலய சுவாமிகள் தமிழ் கலை அறிவியல் கல்லூரி, மயிலம்
Published
2020-01-01
Section
Articles