சமஸ்கிருத அலங்கார மரபில் காவியபிரகாசத்தின் இடமும் அதுபாணினியோடு கொண்ட உறவும்

  • பா உமா முனைவா் பட்ட ஆய்வாளா், ஜவஹா்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம், புதுடெல்லி
Published
2019-10-01
Statistics
Abstract views: 192 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles