உலக மொழிகளில் உள்ள நீதிநூல்களுடன் திருக்குறள் ஓர் ஓப்பீடு

  • முனைவர் டீ மல்லிகாதேவி இணை பேராசிரியர் (ஒய்வு), தமிழ்துறை, ஜே.கே.கே.நடராஜா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, குமாரபாளையம்
Published
2019-10-01
Statistics
Abstract views: 167 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles