தலைவன் பொருள் தேடிச்செல்லும் மொழிபெயர் தேயம் பண்டைத் தமிழர் வரலாற்றின் மறுபக்கமா? : அகநானூற்றுப் பாடல்களை முன்வைத்து ஒரு பார்வை

  • முனைவர் ஆ சந்திரன் உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த் துறை, தூய நெஞ்சக் கல்லூரி (தன்னாட்சி), திருப்பத்தூர், வேலூர்
Published
2019-04-01
Statistics
Abstract views: 134 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles