தொல்காப்பியமும் முதுகெலும்பற்ற விலங்கினங்களும்

  • சு பிரபாகரன் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை, அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், காரைக்குடி
  • முனைவர் மு பாண்டி பேராசிரியர் & துறைத்தலைவர், தமிழ்த்துறை, அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், காரைக்குடி
Published
2019-04-01
Section
Articles