மனு~;யபுத்திரனின் கவிதைகளில் இயற்கை

  • இரா செல்வராணி (முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்) பகுதி நேரப் பேராசிரியர், தமிழ்துறை, மதுரை காமராஜர் பல்கலைக் கழகக் கல்லூரி, மதுரை
  • முனைவர் சோ இரவி (முனைவர் பட்ட நெறியாளர்) தமிழ்துறைத் தலைவர், சரஸ்வதி நாராயணன் கல்லூரி, மதுரை
Published
2019-01-01
Statistics
Abstract views: 156 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles