உலக அமைதிக்கு வேதாத்திரி மகரிஷியின் மனவளக்கலை யோகக்கல்வியிலுள்ள தீர்வுகள்

  • ந இளங்கோவன் நிறைஞர்பட்ட ஆய்வர், உலக சமுதாய சேவாசங்கம், விஷன் எளிய குண்டலினி, யோகா ஆராய்ச்சி மையம், ஆழியார், கோயம்புத்தூர்
  • முனைவர் பெ சுந்தரமூர்த்தி பேராசிரியர், உலக சமுதாய சேவாசங்கம், விஷன் எளிய குண்டலினி, யோகா ஆராய்ச்சி மையம், ஆழியார், கோயம்புத்தூர்
Published
2018-10-01
Statistics
Abstract views: 159 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles