வெகுளாமை (சினம் கொள்ளாமை) குறித்துத் திருவள்ளுவர் - வேதாத்திரி மகரிஷி கருத்துக்கள் ஒர் ஒப்புமை

  • தொ சுகுமார் முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர், விசன் பார் விஷ்டம், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
  • வீ பொன்னுசாமி ஆய்வு நெறியாளர், இயற்பியல் துறைத் தலைவர் மற்றும் முதல்வர், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மிஷன் வித்யாலயா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கோவை
Published
2018-10-01
Statistics
Abstract views: 158 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles