மனுஷ்யபுத்திரனின் கவிதைகளில் தன்முனைப்புச் சிந்தனைகள்

  • இரா செல்வராணி முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பகுதி நேரப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, மதுரை காமராஜர் பல்கலைக் கழகக் கல்லூரி, மதுரை
  • முனைவர் சோ இரவி நெறியாளர், தமிழ்துறைத் தலைவர், சரஸ்வதி நாராயணன் கல்லூரி, மதுரை
Published
2018-10-01
Statistics
Abstract views: 192 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles