கவிஞர் வைரமுத்து கவிதைகளில் விளிம்புநிலை மகளிர்

  • ஜா க சனுஜா முனைவர்பட்ட ஆய்வு மாணவி, மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி
  • முனைவர் ம வின்சென்ட் நெறியாளர், புனித யூதா கல்லூரி, தூத்தூர்
Published
2018-10-01
Statistics
Abstract views: 169 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles