திருபுவனம் கம்பகரேஸ்வரர் ஆலயத்திலுள்ள ஓரு சில சிற்பங்களில் அசைவூட்டல் (Animation) நெறிகள் - ஓர் ஆய்வு

  • ஜோ குமார் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், காட்சித் தொடர்பியல் துறை, (Visual Communication), திரு.வி.க.கலைக் கல்லூரி, திருவாரூர்
Published
2018-07-01
Statistics
Abstract views: 194 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles