குறுந்தொகைகுறிஞ்சிப் பாடலில் அறிவியல் சிந்தனைகள்

  • திருமதி. ச ஷோபனா உதவிப் பேராசிரியர், கிருஷ்ணசாமி மகளிர், அறிவியல் கலை மற்றும் மேலாண்மையியல் கல்லூரி, எஸ். குமராபுரம்
Published
2018-04-01
Statistics
Abstract views: 173 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles