திருக்குறள் சுட்டும் வாழ்வியல் நெறிகள்

  • திருமதி. செ செல்வி முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ் உயராய்வுத் துறை, தருமபுரம் ஆதீனம் கலைக்கல்லூரி, தருமபுரம்
  • முனைவர் எஸ் உமாமகேஸ்வரி உதவிப் பேராசிரியர் மற்றும் நெறியாளர், தமிழ் உயராய்வு மையம், தருமபுரம் ஆதீனம் கலைக்கல்லூரி, தருமபுரம்
Published
2018-01-01
Statistics
Abstract views: 172 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles