திருவிளையாடல் புராணத்தில் நாரைக்கு முக்தி கொடுத்த படலத்தின் வழி வெளிப்படும் ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டாரின் உரைச்சிறப்பு

  • அம்ச வேணி தமிழ்த்துறை, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், கொங்குநாடு கலை அறிவியல் கல்லூரி, கோவை
Published
2017-04-01
Statistics
Abstract views: 123 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles