Return to Article Details தொல்காப்பியரின் பலபொருள் ஒருசொல் பொருண்மைச் சிக்கல் தீர்வுகள் : அமைப்பு மொழியியல் விளக்கம் Download Download PDF