கறவை மாட்டு பண்ணையத்தில் அருகி வரும் அறமும் பெருகி வரும் அறிவியல் தொழில்நுட்பமும்: இதயத்திற்கும் மூளைக்குமான சில முரண்பாடுகள்

  • முனைவர் கி ஜெகதீசன், பிஎச்.டி. உதவிப் பேராசிரியர், விலங்கின மரபணுவியல் மற்றும் இனவிருத்தியல் துறை, கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், ஒரத்தநாடு
Published
2019-07-01
Section
Articles