பழந்தமிழர் இலக்கியங்களில் காணப்படும் மக்கள் நம்பிக்கைகள், சடங்கு முறைகள் மற்றும் அவை சார்ந்த வழிபாட்டு முறைகள்

  • வெ திருகுமரன் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், நிகழ்கலைத்துறை, பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம், புதுச்சேரி
  • முனைவர் மு சுப்பையா உதவிப்பேராசிரியர், நிகழ்கலைத்துறை, புதுவைப் பல்கலைக்கழகம், புதுச்சேரி
Published
2019-07-01
Section
Articles