பகவதமேளா-தமிழர்களன் செவ்வியல் நாட்டியமரபு

  • சண்முக சர்மா ஜெயப்பிரகாஷ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், நிகழ்கலைத்துறை, புதுவைப் பல்கலைக்கழகம், புதுச்சேரி
  • மு சுப்பையா உதவிப் பேராசிரியர், நிகழ்கலைத்துறை, புதுவைப் பல்கலைக்கழகம், புதுச்சேரி
Published
2018-04-01
Statistics
Abstract views: 116 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)